Windpark cabines

De prefab gebouwen van CDC – Cabines de Ciney kunnen worden ingeschakeld in windparken voor het onderbrengen van elektrische verdeelstations, hetzij metaalomsloten, hetzij gecompartimenteerd of zelfs met gas geïsoleerd.

Een gebouw dat onder één dak zowel het hoogspanningsgedeelte, het laagspanningsgedeelte als de sturing onderbrengt, kan zonder problemen worden gebouwd. Een scheidingswand tussen de verschillende toepassingen of de plaatsing van twee of meer gebouwen in de directe nabijheid is eveneens perfect mogelijk.