Alle mogelijke toepassingen opsommen voor het gebruik van betonnen prefab gebouwen zou een onmogelijke taak zijn. De vaakst gebruikte toepassingen hebben vooral betrekking op:

 • Hoog- en middenspanningscabines
 • Sanitair
 • IT cabines
 • Pompstations
 • Cabines voor gasontspanningsinstallaties
 • Ontvangstgebouwen voor weeginstallaties
 • Ontvangstgebouwen voor containerparken
 • Gebouwen voor de opslag van gevaarlijke goederen
 • Gebouwen voor windparken
 • Gebouwen voor het onderbrengen van sturings- en controle-installaties voor wegen- en spoorwegeninfrastructuur
 • En vele andere

Elke toepassing kan niet individueel gedetailleerd worden voorgesteld, want ze maakt deel uit van individuele projecten waarvoor wij steeds bereid zijn u zo snel mogelijk een gedetailleerd antwoord te bezorgen. Welke toepassing u ook nodig zou hebben, aarzel niet ons te raadplegen.

CDC leverde een prefab betoncabine bij FrieslandCampina.

Realisatie van een 14 m grote prefab cabine in beton voor een windmolenproject!