A
 • Aankomstcel

  Een aankomstcel is een cel die gebruikt wordt voor het aansluiten van de hoogspanningskabels.
  In deze cel komen met andere woorden de kabels toe van de distributienetbeerder.
  Deze cel bevindt zich op de site van de distributienetgebruiker.

 • Aardingsmes

  Het aardingsmes is het bewegend gedeelte van de aardschakelaar.
  Om werken uit te voeren aan hoogspanningsinstallaties, moet men er zeker van zijn dat er geen restlading (statische elektriciteit) aanwezig is op de vrijgeschakelde delen. Hiervoor dient met de aardingsschakelaar in te schakelen, zodat deze delen allen verbonden worden met de aarde. Het deel dat deze ...

 • Aardingsschakelaar

  De Aardingsschakelaar is de schakelaar die de verbinding maakt met het nul-potentiaal.
  Om werken uit te voeren aan hoogspanningsinstallaties, moet men er zeker van zijn dat er geen restlading (statische elektriciteit) aanwezig is. Hiervoor dient met de aardingsschakelaar in te schakelen, zodat deze delen allen verbonden worden met de aarde.

 • Ampère

  Eenheid waarmee elektrische stroom wordt aangeduid.

 • Ampère

  Eenheid waarmee elektrische stroom wordt aangeduid.

  Tot 2019:
  De ampère is als volgt gedefinieerd:
  Een ampère is de constante stroomsterkte die, wanneer deze loopt door twee parallelle geleiders van oneindige lengte en met een verwaarloosbare diameter, op 1 meter van elkaar geplaatst in vacuüm, een lorentzkracht tussen deze geleiders produceert van 2 × 10−7 newton per ...

 • Arc-Killer

  Een kortsluiting of een ander defect kan een interne boogvlam of een lichtboog veroorzaken. Als er in een klassieke MS-cel een lichtboog ontstaat, kan dit een zware beschadiging aan de installatie opleveren, waarbij de operator zelfs letsels en elektrocutie kan oplopen.
  Indien er een Arc-Killer geïnstalleerd is, zal dit mechanisme ervoor zorgen dat de boogvlam zo snel mogelijk gedoofd ...

 • AREI

  AREI staat voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en dit reglement bevat een reeks voorschriften waaraan Belgisch elektrisch materiel en elektrische installaties moeten voldoen.

  Het AREI is van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties:
  – sinds 1 oktober 1981, in elke inrichting waar personeel tewerkgesteld wordt en die ...

B
 • Barenstel

  Het barenstel vormt ofwel de verbinding ofwel de onderbreking van de elektrische stroom tussen hoogspanningskabels en het barenstel. Deze verbinding/onderbreking bevindt zich bovenaan in de barenstelcompartiment en achter het laagspanningscompartiment. Door middel van zeskantbouten worden de berenstellen op de bovenste contactvlakken van de lastscheidingsschakelaars gemonteerd.

 • BCR

  BCR = Belgian Company Registry

  Lijst wettelijke naam van firma’s

 • Bedieningshendel

  Deze schakelhendel dient voor het vrijschakelen of wederinschakelen van lastscheidingsschakelaars of vacuüm vermogenschakelaars van middenspanningsinstallaties, alsook voor de bediening van de aardingschakelaars.

 • BFE

  BFE is de BeroepsFederatie van de producenten en verdelers van Elektriciteit in België.

 • BFE

  BFE is de BeroepsFederatie van de producenten en verdelers van Elektriciteit in België.

 • BIN

  BIN is het Belgisch Instituut voor Normalisatie.

  De BIN-normen zijn een reeks voorschriften gepubliceerd door dit instituut, o.a. voor het schrijven van brieven, het opstellen van documenten, … Ze zijn bedoeld om de administratieve verwerking van gegevens efficiënt te laten verlopen.
  De BIN-normen zijn verplicht in overheidsdiensten en zijn geïnspireerd op de Engelse en Amerikaanse bladschikking van brieven.

C
 • Capacitieve isolator

  Een capacitieve isolator is een isolator die geschikt is voor het veilig meten op hoogspanning.

 • Capacitieve isolator

  Een capacitieve isolator is een isolator die geschikt is voor het veilig meten op hoogspanning.

 • Cel

  Een cel is de metalen kast waarin het schakelmateriaal en de zekering vervat zit.

 • Cel

  Een cel is de metalen kast waarin het schakelmateriaal en de zekering vervat zit.

 • CMR

  CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land.

  De CMR ...

 • Coating

  Een coating of belaging (ook wel deklaag of oppervlaktebehandeling) is een mengsel van stoffen dat op verschillende producten gestreken kan worden. Coating is uit het Engels ontleend en wordt binnen de materiaalkunde nog wel vervangen door zijn Nederlandse varianten, maar als begrip in de papierproductie en coatingindustrie is het woord niet meer weg te denken.

  Coatings ...

 • CWAPE

  CWAPE staat voor la Commission Wallone Pour l’Electricite.

D
 • DF-2

  DF-2 is een type van middenspanningscel (17.5 kV – 24kV) van het modulaire type (metaalomsloten of metal enclosed) met ingebouwde lastscheidingsschakelaar RV44 (2 standenschakelaar met uitwendig aardmes). Ingebouwde Arc-killer in optie.

  DF-2+

  Gamma:
  – DF-A (Aankomstcel)
  – DF-P (Protection, beveiliginscel)
  – DF-AV (Auxiliary Voltage of “hulpspanning”cel)
  – DF-D (cel met ...

 • DF-3

  DF-3 is een type van middenspanningscellen (17.5 kV – 24kV) van het modulaire type (metaalomsloten of metal enclosed) met ingebouwde lastscheidingsschakelaar RV53 (3-standenschakelaar). Arc-Killer in optie.

  Gamma:
  – DF-A (Aankomstcel)
  – DF-P (Protection, beveiliginscel)
  – DF-D-500 (cel met Disjoncteur/vermogenschakelaar erin, breedte cel is 500 mm)
  – DF-AV (Auxiliary Voltage of “hulpspanning”cel)
  – DF-LK (Langskoppelingscel)
  – DF-C-500 ...

 • Distributietransformator

  Het belangrijkste doel van een distributietransformator is de distributie van kleinere vermogens via de middenspanning.
  De distributietransformator is een onmisbare schakel tussen midden- en laagspanning.

 • DNB

  Een distributienetwerkbeheerder (DNB) staat in voor de verdeling van de elektriciteit en het aardgas tot bij de individuele installaties (dus vanaf het hoogspanningsnet (elektriciteit) of hogedruknet (aardgas) tot uw woning of bedrijf).
  De DNB is ook verantwoordelijk voor de indienststelling/buitendienststelling van aansluitingen, plaatsen van elektriciteits- en aardgasmeters, opname van meterstanden, …
  Ten slotte is de ...

 • Doorslag

  Synoniem: Overslag
  Is een isolatiefout.

  Vtussen elektrodes  = 0 V

 • Doorslag

  Synoniem: Overslag
  Is een isolatiefout.

  Vtussen elektrodes  = 0 V

 • DR-6

  DR-6 is een type van middenspanningscellen (17.5 kV – 24kV) van het type Ring Main Unit met ingebouwde lastscheidingsschakelaar RV50 (3-standenschakelaar en volledige kuip in SF6-gas).
  Ring Main Unit betekent 3 cellen in 1, nl een 2KT waarbij K staat voor Kabelcel en T voor Transfocel (beveiliging van transfo met zekeringen), dus 2KT staat voor ...

E
F
  G
   H
   I
   • IEC

    IEC zijn de Europese normen voor de Elektrobranche opgesteld door het “International Electrotechnical Committee”.

   • IEC

    IEC zijn de Europese normen voor de Elektrobranche opgesteld door het “International Electrotechnical Committee”.

   J
    K
    L
     M
     N
      O
      P
      Q
      R
      S
      T
      U
       V
       • Vermogenschakelaar

        Een vermogenschakelaar is een elektrisch toestel dat als doel heeft kortsluitingen af te schakelen. Een van de voornaamste kenmerken van de vermogenschakelaar naast de gebruiksspanning is dan ook het afschakelvermogen, uitgedrukt in kiloampère (kA). Het afschakelvermogen van de vermogenschakelaar moet steeds groter gekozen worden dan de kortsluitstroom of het kortsluitvermogen op die plaats van de ...

       W
        X
         Y
          Z