ISO-certificaat rond kwaliteitsmanagement verlengd tot 2018

Net voor het jaar 2016 van start ging, kreeg Deba nv leuk eindejaarsnieuws in de bus. Ons ISO-certificaat conform de norm EN ISO 9001:2008 werd verlengd tot september 2018.

Met dit type certificaat toont een bedrijf aan op een gezonde manier te werken met een kwaliteitsmanagementsysteem dat vasthangt aan internationale normeringen. De wereldorganisatie ISO (International Organization for Standardization) stelt bepaalde kwaliteitseisen voorop waaraan je als bedrijf dient te voldoen teneinde dat kwaliteitslabel te verwerven. De succesvolle implementatie van dit kwaliteitssysteem draagt ertoe bij dat we als bedrijf efficiënter functioneren. Zo trachten we permanent zo goed mogelijk aan de behoeftes en wensen van de klant te voldoen.

Deba nv beschikt reeds sinds het begin van deze ISO-certificaatuitreiking over dit type kwaliteitsstandaard (1995). In december 2015 kregen we te horen dat we ook de komende drie jaar dit certificaat in handen hebben. Als bijlage kunt u dit certificaat digitaal raadplegen.

>>> ISO-certificaat kwaliteitsmanagement Deba