Alle mogelijke toepassingen opsommen voor het gebruik van betonnen prefab gebouwen zou een onmogelijke taak zijn. De vaakst gebruikte toepassingen hebben vooral betrekking op:

  • Hoog- en middenspanningscabines
  • Sanitair
  • IT cabines
  • Pompstations
  • Cabines voor gasontspanningsinstallaties
  • Ontvangstgebouwen voor weeginstallaties
  • Ontvangstgebouwen voor containerparken
  • Gebouwen voor de opslag van gevaarlijke goederen
  • Gebouwen voor windparken
  • Gebouwen voor het onderbrengen van sturings- en controle-installaties voor wegen- en spoorwegeninfrastructuur
  • En vele andere

Elke toepassing kan niet individueel gedetailleerd worden voorgesteld, want ze maakt deel uit van individuele projecten waarvoor wij steeds bereid zijn u zo snel mogelijk een gedetailleerd antwoord te bezorgen. Welke toepassing u ook nodig zou hebben, aarzel niet ons te raadplegen.